Lokata bankowa jest bardzo dobrą formą zabezpieczenia swoich pieniędzy i jednocześnie pomaga powiększyć swoje oszczędności o odsetki jakie uda nam się odłożyć na lokacie. Obecnie można wyróżnić kilka rodzajów lokat bankowych. Mamy do wyboru między innymi lokatę terminową. Taka lokata jest formą umowy jaka zawierana jest pomiędzy klientem i bankiem. Na mocy takiej umowy lokuje się środki pieniężne na określony z góry czas. Bank ma wobec klienta pewne obowiązki. Musi wypłacić mu kapitał, ale nie taki jaki został włożony na lokatę, a taki, który został powiększony o odsetki jakie uzbierają się na koniec zawartej z bankiem umowy. Wśród lokat terminowych można wyróżnić lokaty nieodnawialne i odnawialne. Odnawialne jak sama nazwa wskazuje odnawiają się po zakończeniu terminu lokaty, zaś nie odnawialne gwarantują klientom zwrot środków po zakończeniu umowy.