Finansowe Miejsce

To content | To menu | To search

Tag - lokaty

Entries feed

Monday, January 30 2017

Na trzy sposoby można pominąć podatek Belki.

Założenie podatku belki jest obecnie praktycznie niemożliwe. Pomimo tego istnieją banki, które mogą zagwarantować dość duże oprocentowanie. Jednak skuteczna metoda na oszczędzanie może dotyczyć oczywiście polisy-lokaty będącej wolnej od podatku belki.

Continue reading...

Thursday, October 29 2015

Lokaty terminowe jako bezpieczna forma lokowania pieniędzy

Lokaty terminowe są bardzo dobrą formą oszczędzania pieniędzy. Cieszą się powodzeniem zwłaszcza wśród osób ceniących sobie bezpieczeństwo. Bezpieczne formy oszczędzania zapewniają nam spokój. Nie zawsze jednak dają one wysokie zyski. Są jednak one możliwe przy inwestowaniu większych kwot pieniędzy. Lokaty terminowe mogą być tygodniowe a nawet kilku miesięczne.

Co to jest lokata terminowa?

Lokata bankowa jest jedną z usług, które najczęściej są oferowane przez banki. Dzięki temu możemy bezpiecznie zainwestować nasze pieniądze i w bezpieczny sposób zarobić. Założenie jej jest bardzo łatwe, wystarczy tylko podpisać umowę pomiędzy bankiem a klientem. Lokata terminowa działa na zasadzie pożyczenia od klienta przez bank pieniędzy. W zamian za to klient dostanie zapłatę w postaci odsetek. Umowa zawierana jest na czas określony, wobec czego bank jest gwarantem wypłaty środków zgromadzonych na lokacie w trakcie trwania umowy. Po upływie wyznaczonego wcześniej terminu wszystkie środki finansowe: kapitał wraz z odsetkami wracają na konto klienta. Lokata może również zostać odnowiona. Oznacza to, że zostanie automatycznie otwarta na taki sam czas i na takich samych warunkach, czyli z takim samym oprocentowaniem. Bezpieczeństwo naszych pieniędzy to przede wszystkim podstawa. Lokaty terminowe zapewniają bezpieczną lokatę pieniędzy, ale nie można na pewno zarobić na nich dużo inwestując małe kwoty. Chyba, że wpłacimy bardzo wysoką kwotę. Daje jednak ona możliwość oszczędzania pieniędzy dysponując już niewielkimi kwotami. Można oczywiście zerwać lokatę wcześniej, jeszcze przed określonym terminem, ale trzeba liczyć się z tym, że dostaniemy tylko kapitał wraz z odsetkami naliczonymi do dnia, w którym lokata terminowa zostanie zerwana.

Co to są odsetki?

Odsetki to nic innego jak pieniądze, które otrzymujemy po pożyczeniu bankowi naszego kapitału. Do obliczenia wysokości odsetek potrzebna jest informacja o wysokości oprocentowania. Podawane przez bank oprocentowanie jest zawsze w skali roku. Wbrew pozorom, banki bardzo korzystają na pożyczaniu pieniędzy od klientów. Muszą zgromadzić same pieniądze, by później móc udzielać kredytów, pożyczek.

Monday, December 29 2014

Na jaki zysk z lokat można liczyć?

Zła koniunktura gospodarcza nie sprzyja oszczędnościom. Przed rokiem 2008, czyli pamiętnym rokiem kryzysu na lokacie można było zyskać od 8 do 10 %. Patrząc na aktualnie obowiązujące rankingi zysk z lokaty wynosi maksymalnie 5 % brutto. Od wygenerowanego zysku trzeba jeszcze odjąć 19-procentowy podatek Belki. Banki oferujące lokaty gwarantujące wyższy zysk zwykle wymagają spełnienia wielu innych warunków.

Wysokość oprocentowania uzależniona jest od czasu trwania lokaty oraz wpłaconej kwoty. Pięcioprocentowy zysk gwarantują lokaty krótkoterminowe zakładane na maksymalnie 3 miesiące. W grudniu 2014 roku jedynie trzy banki oferowały lokaty krótkoterminowe z oprocentowaniem wynoszącym 5 %. W dwóch pośród nich lokatę można było założyć już od 1000 zł do 10 000 zł na dwa i trzy miesiące. Jeden z banków nie wymagał wykupienia dodatkowych produktów, natomiast drugi wymagał założenia darmowego konta. Trzeci z banków oferujących atrakcyjne oprocentowanie lokaty oczekiwał wpłaty na lokatę 200 000 zł. Co więcej w tym banku 5 % obowiązywało tylko przez 30 dni. Zdecydowana większość banków oferuje jednak lokaty krótkoterminowe oprocentowanych na poziomie 3 i 4 %.

Oprocentowanie lokat długoterminowych

O poziomie 5 % przy depozytach długoterminowych z pewnością można zapomnieć. Według stanu z grudnia 2014 roku stawki oprocentowania zaczynały się przy lokatach zakładanych na 24 miesiące od ledwie 2,6 %. Co więcej wiele banków umożliwia wykupienie lokaty tylko przy spełnieniu restrykcyjnych warunków. Najczęściej chodzi o wykupienie dodatkowych produktów bankowych takich jak rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. Lokaty można też zakładać na 15 miesięcy. Minimalna kwota jaką należy wpłacić wynosi 1000 zł. Oprocentowana jest na 2,7 %, a jedyny bank oferujący lokatę o takim terminie zobowiązują nowych klientów do założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nie oznacza to oczywiście tego, że na rynku nie znajdziemy wyżej oprocentowanych lokat bez dodatkowych warunków. Kilka banków oferuje lokaty z terminem na 12 miesięcy bez konieczności wykupienia dodatkowych produktów. Najmniejsze oprocentowanie wynosi 3 % w skali roku, przy tej ofercie można też wpłacić tylko 1000 zł. Przy lokatach długoterminowych najwyższe oprocentowanie utrzymuje się na poziomie 3,55 %. Najkorzystniejsza oferta wymaga jednak od Klientów wpłat w wysokości pół miliona złotych oraz założenia konta. Jeśli Klient nie skorzysta z dodatkowych produktów musi spodziewać się oprocentowania na poziomie 3,3 % w skali roku. Mniejsze depozyty wymagane są przy lokacie 3,5 % na 12 miesięcy. Przy tej ofercie istnieje jednak również wymóg założenia konta rozliczeniowego.