Niejednokrotnie kredytobiorcy stojący przed dylematem podjęcie się kredytu gotówkowego napotykają problem, który w ich mniemaniu odcina ich od możliwości, jakie niesie pożyczka. Oczywiście wina nie leży po stronie banku ani firmy udzielającej wsparcia materialnego. Najczęściej są to błędy obniżające naszą zdolność kredytową. Jak uniknąć sytuacji, w której zostawilibyśmy na szwank naszą historię kredytową. Czy istnieją profilaktyczne metody skłaniające przyszłych kredytobiorców do podwyższenia wartości zdolności kredytowej?Zdolność kredytowa to decydujący element w procesie udzielania kredytu. Wpływ na jakość zdolności ma wiele czynników takich jak posiadane zobowiązania, czyli spłacanie innych kredytów i chwilówek, wysokość miesięcznych dochodów. Nawet jeżeli kredytobiorca co miesiąc zasila wpływami swoje konto bankowe, może nie stanowić to klucza otwierającego nam drogę do wsparcia poprzez kredyt. W takim przypadku warto wziąć pod uwagę kwotę kredytu, o jaką wnioskujemy. Banki przeliczają nasz dochód w stosunku do kosztów, które na co dzień musimy ponosić, a są one związane z codziennym życiem. Zatem nasz dochód pojawiający się nawet w regularnych odstępach nie jest gwarantem, że otrzymamy pożyczkę, o jaką zabiegamy.Składową zdolności kredytowej może okazać się również okres, na jaki planujemy podpisać umowę. Nawet jeżeli posiadamy stały stosunek pracy, to zbyt długi okres na spłatę po wyliczeniach bankowych, może być niekorzystny. Kredytobiorca, który czeka na decyzję w takich okolicznościach, może otrzymać odmowę przyznania kredytu bez podania przyczyny. Dlatego warto pomyśleć o swojej zdolności kredytowej na długo przed złożeniem wniosku o kredyt gotówkowy. Zdecydowanie powinniśmy unikać prostych błędów, które negatywnie wpływają na naszą zdolność i mogą pozbawić nas szansy zaciągnięcie zobowiązania na cel, który byłby naszym rozwojem.