Restrukturyzacja zadłużenia to bardzo popularny problem w krajowych gospodarstwach domowych. W planie optymalizacji zadłużenia po wystąpieniu problemów ekonomicznych występuje kilka ciekawych technik, z którymi zapoznasz się za pośrednictwem artykułu.

Najbardziej powszechna technika restrukturyzacji zadłużenia to podpisanie aneksu do umowy, w którym kredytodawca przedłuża termin spłaty zobowiązania. To często kilka miesięcy lub kilka lat, zgodnie ze skalą kredytu. Najpoważniejsza technika restrukturyzacji zadłużenia to natomiast ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To narzędzie przeznaczone tylko osobom, które znalazły się w złej sytuacji ekonomicznej nie z własnej winy, przez czynniki losowe, np. zwolnienie grupowe, klęskę żywiołową, inne tragedie życiowe.