Oprocentowanie nominalne na jakie można liczyć decydując się na kredyt gotówkowy w Banku Polskim PKO BP wynosi od 9 do 10% w skali roku. Za udzielenie nam kredytu bank naliczy prowizję, która wynosi od 10% do nawet 25% kwoty kredytu. Maksymalna wysokość prowizji jest naprawdę duża i w znaczący sposób zwiększy koszta związane z uruchomieniem naszego kredytu gotówkowego. Koszta związane z naszym kredytem nie zwiększy na szczęście opłata przygotowawcza, gdyż ten bank z niej rezygnuje. Jest to co prawda ważne, ale jeżeli naliczona nam zostanie bardzo wysoka prowizja to na jedno wyjdzie, czy byłaby jeszcze opłata przygotowawcza, czy też nie. Kredytobiorca nie musi dokupować dodatkowych produktów banku, aby móc skorzystać z oferty. Zarówno rachunek jak i prowizja za wcześniejszą spłatę są zupełnie darmowe. Zmiana harmonogramu spłat wiąże się z kosztem w wysokości 50 złotych. Prolongata kredytu natomiast kosztuje 3%, ale nie mniej niż 100 złotych. Za każdorazowy monit od banku przyjdzie nam zapłacić 15 złotych. Zazwyczaj bank wymaga wykupienia ubezpieczania na życie, na wypadek, kiedy kredytobiorca straciłby pracę lub stał się inwalidą. Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu to jeden z głównych dokumentów jakie są niezbędne, aby można było starać się o przyznanie kredytu gotówkowego w tym banku. Akceptowane są przez bank dochody pochodzące z umowy o pracę na czas nieokreślony oraz określony. Można osiągać dochody z emerytur, rent i świadczeń przedemerytalnych. Bank akceptuje również dochody pochodzące z własnego gospodarstwa rolnego jak również dochody uzyskiwane za granicą kraju i umowy zlecenia. Bank wymaga również zgody współmałżonka. Jest ona niezbędna, aby można było otrzymać kredyt gotówkowy. Kredyt gotówkowy w Banku PKO BP to tak zwana mini ratka, ale nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Tak naprawdę rata jest bardzo duża, a kredyt gotówkowy w tym banku jest drogim rozwiązaniem. Oprocentowanie nominalne oraz prowizja są dosyć wysokie, przez co koszt takiego kredytu również. Dodatkowo nasze zobowiązanie zwiększa ubezpieczenie na życie. To wszystko sprawia, że kredyt gotówkowy w Banku PKO BP jest tak drogi. Największą zaletą kredytu jest możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Spłatę można zwiesić nawet na okres trzech miesięcy.