Upadłość konsumencka jest obecnie stosunkowo tania, wymaga dokładnego dopełnienia formalności i regulowania ustalonego przez sąd planu spłat. Po kilku latach cały dług jest anulowany, a kredytobiorca zaczyna życie od zera. Przy restrukturyzacji zadłużenia możesz wykorzystać zmienne stopy procentowe, a nawet spekulację na międzynarodowym rynku walutowym. Wystarczy bowiem zainwestować w waluty, gdzie spodziewasz się wzrostu wartości w porównaniu do złotówki. Restrukturyzacja zadłużenia obejmuje również wakacje kredytowe. To okres, gdzie nie spłacasz rat, np. przez kilka miesięcy. Brak spłaty rat nie oznacza jednak anulowania odsetek. Te rosną cały czas zgodnie z warunkami umowy.

Restrukturyzacja zadłużenia jest obowiązkowa, jeżeli masz do czynienia z poważnymi problemami ekonomicznymi. Powiadomienie kredytodawcy o kryzysie finansowym to kluczowy moment. Jeżeli kredytodawca zauważy zmianę warunków umowy kredytowej po prostu rozwiąże współpracę, a ty otrzymasz list z informacją o szybkim terminie spłaty całego zobowiązania wraz z odsetkami. Na rynku spotkasz wiele firm związanych z restrukturyzacją zadłużenia i z pożyczkami ratunkowymi. Warto korzystać z takich możliwości, jeżeli znajdujesz się w głębokim kryzysie płynności. Czy korzystałeś już z technik restrukturyzacji zadłużenia?