Podejmowanie ryzyka inwestycyjnego nie jest wcale złą perspektywą, jeżeli takie działanie wpływa na potencjał generowania niesamowitej stopy zwrotu. Niestety nowoczesne społeczeństwo rzadko rozumie instrumenty inwestycyjne spotykane na rynku kapitałowym i kieruje się bardziej w stronę bezpiecznych form lokowania kapitału gospodarstwa domowego. Najpopularniejszym instrumentem wpływającym na wzrost nadwyżek finansowych jest oczywiście lokata bankowa i warto się do niej odnieść z punktu widzenia ryzyka.
Mówi się, że banki detaliczne nigdy nie tracą na współpracy z klientami
Banki zwyczajowo nie tracą na relacjach z jakimkolwiek klientem. Działania instytucji finansowych są przemyślane kompleksowo, a także pod względem marketingowym. Klient na lokacie oszczędza faktycznie bez ryzyka, ale praktycznie nic nie zarabia, jeżeli nie zastosuje fundamentalnych zasad analizy ekonomicznej. Zysk z lokat bankowych jest bowiem poddawany presji inflacyjnej, a w szczególności podatkowej. Banki detaliczne w swoich ofertach podają oczywiście nominalną stopę oprocentowania, która zupełnie nie uwzględnia czynników zewnętrznych wpływających na przychody klienta. Trzeba samodzielnie ustalać realną stopę oprocentowania lokaty i dopiero na takiej podstawie dobierać oferty bankowości detalicznej. W innym przypadku narażasz się na stopniową degenerację nadwyżek finansowych.
Czy oszczędzanie jest ryzykowne? Prawdziwe wyjaśnienie zagadnienia
Oczywiście standardowe gospodarstwa domowe wolą wybierać lokaty bankowe, bo są długoterminowo bezpieczne. Nie wiedzą jednak, że tracą na tym zachowaniu potencjalnie duże zarobki na innych rynkach. Decyzja oszczędzania na lokacie to jednocześnie ominięcie decyzji o inwestowaniu. Pomimo wyższego ryzyka inwestowanie opłaca się bardziej, ponieważ rozwija świadomość ekonomiczną jednostki, zapewnia wgląd do wartości gospodarczych, manipulowania posiadanym kapitałem we właściwym stopniu. Ludzi nie uczy się w szkołach wydawania pieniędzy, ich używania, ale właśnie oszczędzania, a to zupełnie przeciwstawna do rozwoju tendencja. Zbieranie pieniędzy nie przynosi żadnego wzrostu długoterminowego w porównaniu do dokonywania decyzji inwestycyjnej. Warto, jak najszybciej zrozumieć przedstawiane powyżej tendencje, bo są kluczowe nie tylko z punktu widzenia jednostki, ale wręcz całego, nowoczesnego społeczeństwa.
Nigdy nie ignoruj potencjału długoterminowych inwestycji
Oszczędzając podejmujesz ostatecznie ryzyko zaniedbania, można powiedzieć ignorancji. Nie przeznaczaj na lokaty bankowe całości nadwyżek finansowych. Posługuj się sprawnie strategią dywersyfikacji kapitału, a długoterminowo wyjdziesz bardzo dobrze na takich praktykach. Gospodarstwa domowe muszą rozumieć fundamentalną terminologię ekonomiczną, podejmować aktywność na tej podstawie, monitorować wyniki, udoskonalać strategię budowania majątku. Dzięki temu niektórzy ludzie doprowadzają się do niezależności finansowej i po prostu nie muszą więcej pracować, przynajmniej etatowo.